Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Sokolská všestrannost

 

  • Oddíl sokolské všestrannosti je nejstarším oddílem Jednoty od jejího vzniku. Snaží se každému svému cvičenci dát krásné tělo a krásnou duši podle svého hesla „V zdravém těle zdravý duch“. Snaží se vést své členy lásce k vlasti, svobodě, bratrství, svornosti, mravnosti a kázni. Jsou to zásady slušného člověka, je to mravní kodex starý tak, jak lidstvo samo.

  • Základem oddílů je cvičitelský sbor, který se skládá z jednotlivých cvičitelů a vzdělavatelů.

  • Jejich úkolem je stále se seznamovat se současným trendem cvičení. Jejich povinností je zúčastňovat se školení a srazů, pořádaných Župou i ČOS, a získané vědomosti přenášet do cvičebních hodin.

  • Snažíme se v prvé řadě vytvořit v tělocvičnách, na hřištích i v přírodě prostředí, které by se vrylo do duše dítěte, a tím získalo jakési podvědomí, že v Sokole prožilo něco hezkého, k čemu se třeba v dospělosti opět vrátí.

  • Vyvrcholením činnosti oddílů sokolské všestrannosti je účast na Všesokolských a Župních sletech.

 

 

Náčelník: Jan Hlaváč

Náčelnice: Nina Nováková

Vzdělavatel:  Marie Kovářová 

Členská základna: 150 členů (rok 2017)

Cvičební hodiny: rodiče s dětmi, předškoláci, žákyně, žáci, ženy, starší ženy, muži

Cvičitelé: viz. složky

 

Rodiče s dětmi

Cvičební den: středa 16:00 – 17:00 hod. v tělocvičně sportovní haly 

Vedoucí oddílu: Libuše Chvojková (739 330 908)

Cvičení je vhodné pro děti od 3 – 5 let. Cvičíme na nářadí, žíněnkách, kruzích apod. Používáme též různé náčiní. Velmi oblíbené jsou cvičení na slova říkanek a jednoduché hry.

Po celou dobu cvičení se o bezpečnosti dětí starají rodiče pod odborným vedením cvičitelek.

V průběhu roku se koná veřejná hodina, Mikulášská besídka a karneval v maskách.

 

Předškoláci

Cvičební den: pondělí 16:00 – 17:00 hod. v tělocvičně sportovní haly 

Vedoucí oddílu: Soňa Paulusová (724 804 304)

Cvičení pro věkovou skupinu od 4 – 6 let. Využíváme náčiní pro rozvoj pohybových dovedností, cvičíme při rytmické hudbě vhodné pro tento věk a také na nářadí.

Děti se seznamují s různými pohybovými hrami a učí se pohybovat v kolektivu a respektovat vedoucí úlohu cvičitelky.

 

Žákyně

              Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY ODDÍLU ŽÁKYŇ,
NEPŘIJÍMAME NOVÉ CVIČENKY.

Cvičební den: pondělí 16:00 – 17:00 hod. v tělocvičně sportovní haly

Vedoucí oddílu: Nina Nováková (607 970 666)

Oddíl v současné době navštěvují dohromady mladší i starší žákyně. Věková skladba děvčat je od 6 do 15 let.

Náplní cvičební hodiny je nejprve rozcvička na hudbu, střídavě i s různým náčiním. Dále se děvčata věnují cvičení na nářadí, hrám s míči a závodivým hrám.

Děvčata se v našem oddílu naučí ladnému pohybu, obratnosti a postřehu. Je to vlastně takový základ pro případné provozování dalších sportů. Kromě jiného se cvičenky naučí i cvičit na tělocvičném nářadí.

 

Žáci

Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY ODDÍLU ŽÁKŮ,
NEPŘIJÍMAME NOVÉ CVIČENCE.

Cvičební dny:

úterý 17:00 – 20:00 hod.    v č.28, v tělocvičně sportovní haly a v zrcadlovém sále

čtvrtek 17:00 – 20:00 hod.    v č. 28 a v tělocvičně sportovní haly

Vedoucí oddílu: Luboš Matějka (777 147 083)

Oddíl žáků se ve svých cvičebních hodinách věnuje nářaďovému tělocviku (hrazda, kruhy, koza, bradla, koberec) a míčové technice při házené, košíkové, fotbalu, odbíjené a florbalu. Zúčastňují se závodů sokolské všestrannosti.

 

Ženy

Cvičební dny: úterý 19:00 – 20:00 hod. v gymnastickém sále Tyršova domu

                       čtvrtek 19:00 – 20:00 hod. v gymnastickém sále Tyršova domu

Vedoucí oddílu: Libuše Chvojková (739 330 908)

Naše cvičení se skládá z cviků, které posílí a protáhne celé tělo. Do cvičení zařazujeme cviky z kalanetiky, pilátes, spinálního cvičení a i relaxační cviky. Po celou hodinu nás provází příjemná hudba.

 

Starší ženy

Cvičební den: pondělí 17:00 – 18:00 hod. v Tyršově domě

Vedoucí oddílu: Soňa Paulusová (724 804 304)

Tělesná cvičení v pozdějším věku úzce souvisí s oddálením příznaků stárnutí a s otázkou dlouhověkosti. Jsou to preventivní opatření, která mohou zabránit chorobám způsobujícím předčasné stáří. Zájem je především mezi staršími ženami.

Cvičit se musí jen do mírné únavy. Zařazují se cviky uvolňovací, které odstraňují tvrdost pohybů, a cvičení rytmická, pokud možno s hudebním doprovodem. Pro zpestření cvičení se využívá různé náčiní. Dbát se musí na zřetel etický a zdravotní. Podněty sluchové a hmatové se procvičí ve hrách a tancích. Pérování, posilování, protahování se doplňuje při cvičení s gymbalem.

Hodina pestrá, veselá a emocionální přispívá ke zdraví.

 

Muži

Cvičební dny: úterý 20:00 – 21:30 hod. v tělocvičně sportovní haly

                       čtvrtek: 20:00 – 21:30 hod. v tělocvičně sportovní haly

Vedoucí oddílu: Ladislav Šikl (720 332 471)

Oddíl mužů čítá cca 20 členů. Náplní cvičební hodiny je individuální rozcvička a dále se hraje volejbal. Do oddílu chodí hrát i ženy. Pravidelně pořádáme velikonoční a vánoční turnaje ve volejbale – neregistrovaných smíšených družstev (účast 12 – 15 družstev).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dotaz

(Ročková, 22. 10. 2014 9:59)

Dobrý den, přemýšlím o přihlášení dcery na cvičení. Jednalo by o věk 4+ na pondělí mezi 16-17 hodinou.

Je možné dceru přihlásit v průběhu tohoto školního roku? A další moje otázka je ohledně placení, v jaké výši je "školně".

Předem děkuji za Vaší odpověď. Ročková